A něco navíc ...

V tomto oddíle jsme si dovolili dát prostor těm z nás, kteří mají svá srdce zapálená nejen do poznávání přírody a její ochrany, ale v části svého já zůstávají i těžkými romantiky a dokáží se radovat třeba i z maličkostí jako malé děti. Věříme, že i mnozí návštěvníci našich stránek, kteří sem zabloudí, budou takoví. Slatina je sice v úzkém obležení stále se přibližující civilizace, ale stále má co nabídnout lidem lačnícím po troše poklidné krásy. Snad i pro Vás bude takovým malým důkazem naše úvodní video, natočené jednoho krásného jarního večera t.r., kdy jsme se na břehy Slatiny vydali pozorovat částečné zatmění Měsíce. Zatmění velmi malé (2%), ale vězte, že zážitky z toho večera pro nás určitě malé nebyly. To video je pokusem o zachycení atmosféry z části jistě zdařilým, ale, jak trefně poznamenal jeden z přítomných, chybí tam všudypřítomná vůně rozkvetlého jara. 

A pro ty zvídavé z Vás: zaposlouchejte se do hlasů té voňavé noci a zkuste rozlišit hlasy v pozadí, kolika asi živočichům patří?