Bahňáci na tahu

11.11.2013 20:56

Dne 28. 10. 2013 bylo na podmáčeném poli u Slatiny pozorováno minimálně 17 bekasin otavních (Gallinago gallinago). Jedná se o středně velkého bahňáka s nápadně dlouhým zobákem a pruhovanou hlavou a zády. V době tahu a v zimě vyhledávají právě takové podmáčené deprese v polích a loukách, jaká je i v poli nedaleko jižního břehu Slatiny. Bylinný porost na podmáčeném podloží jim poskytuje potřebný úkryt se zdrojem potravy, kterou získávají z bahnité půdy pomocí svého dlouhého zobáku. Do volného prostoru vylétají jen při vyrušení. Jejich přítomnost jen opět dokazuje, jak důležité je zachování takových podmáčených míst v naší krajině a jak velkou roli v zachování biodiverzity krajiny mohou tato místa i přes svou nevelkou rozlohu sehrát. Polní mokřad u Slatiny s oblibou využívají k hledání potravy a odpočinku například i čírky obecné a modré, vyskytují se tu další druhy bahňáků (kulík říční, pisík obecný, vodouš kropenatý, bahenní a rudonohý, v poli bylo zaznamenáno i hnízdění čejky chocholaté).

Bekasina otavní
Bekasiny otavní (Gallinago gallinago)