Jarní tah vodních druhů ptáků je v plném proudu

11.03.2014 19:01

Slatina je pravidelně využívanou zastávkou pro vodní druhy ptáků v období jejich tahu.

8.3.2014 bylo na vodní hladině Slatiny zjištěno v odpoledních hodinách cca 130 ex. různých druhů kachen a potápky roháči. Převážně kachna divoká, lyska černá a dále:

  • hohol severní  - 1 pár
  • kopřivka obecná - min. 2 páry
  • hvízdák eurasijský - min. 4 páry
  • polák velký - cca 12 párů
  • potápka roháč - min. 3 páry v toku

Hohol severní