Racek malý na Slatině

28.12.2013 19:36

Dne 30.11.2013 byl pozorován na Slatině racek malý (Larus minutus), pravděpodobně na krátké tahové zastávce. Jedná se o drobného racka (cca 2/3 racka chechtavého), který se vyskytuje na území České republiky řídce na tahu. Na faunistické databázi je od roku 2010 zdokumentováno 9 pozorování tohoto ptáka na území Prahy, z toho 6 bylo právě na Slatině. Na fotografii adultní pták v letním šatě, pozorován 20.4.2013 na Slatině.

racek malý