Rybák dlouhoocasý na Slatině

24.05.2014 20:52

13. 5. 2014 Denis Matthey na Slatině pozoroval a zdokumentoval rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) při lovu. Jedná se o druh, který na území ČR nehnízdí, pouze velmi vzácně protahuje. Podle faunistické databáze jde o první záznam tohoto druhu na území Prahy. Ve Fauně ČR jeho zjištění v Praze uváděno také není.

Rybák dlouhoocasý je ptačí druh s pravděpodobně nejdelší migrační cestou. Jeho nejsevernější hnízdiště leží až v arktických končinách Ameriky a nejvzdálenější zimoviště má až v oblasti Antarktidy. Pro jednu jeho tahovou cestu je v literatuře uváděno až cca 17 000 km.
Pro Slatinu se jedná o nově zjištěný druh. Celkový počet zjištěných druhů na této lokalitě je již 147.

Rybák dlouhoocasý – foto Denis Matthey