Seznam druhů ptáků zjištěných na Slatině a v nejbližším okolí v letech 2010 – 2011 (příloha k návrhu na prohlášení Slatiny za zvláště chráněné území)

28.10.2013 21:45

 

druh hnízdění pozorování tah zimování zvláštně chráněné druhy poznámka
kriticky ohrožené silně ohrožené ohrožené
Bažant obecný X          
Bekasina otavní   X   X    
Bělořit šedý   X   X    
Bramborníček černohlavý   X     X  
Bramborníček hnědý X       X  
Brhlík lesní X          
Brkoslav severní   X     X  
Břehule říční   X     X nocoviště
Budníček lesní   X        
Budníček menší X          
Budníček větší X          
Bukač velký   X X     v hn. době
Bukáček malý X   X      
Cvrčilka říční X          
Cvrčilka slavíková X       X  
Cvrčilka zelená X          
Čečetka tmavá   X        
Čečetka zimní   X        
Čejka chocholatá X          
Červenka obecná X          
Čírka modrá   X   X    
Čírka obecná   X     X  
Čížek lesní   X        
Datel černý   X        
Dlask tlustozobý X          
Drozd kvíčala   X        
Drozd zpěvný X          
Dudek chocholatý   X   X    
Havran polní   X        
Hohol severní   X   X    
Holub doupňák   X   X    
Holub hřivnáč X          
Hrdlička zahradní X          
Husa velká   X        
Hvízdák euroasijský   X        
Hýl obecný   X        
Chřástal malý   X X      
Chřástal polní   X   X    
Chřástal vodní X     X    
Jeřáb popelavý   X X      
Jespák obecný   X        
Jiřička obecná   X        
Kachna divoká X          
Kalous ušatý X          
Káně lesní   X        
Konipas bílý X    
 
   
Konipas luční   X    X   nocoviště
Konopka obecná X          
Kopřivka obecná   X     X  
Kormorán velký   X     X  
Koroptev polní X       X  
Kos černý X          
Krahujec obecný   X   X    
Králíček obecný   X        
Krkavec velký   X     X  
Křepelka polní X     X    
Kukačka obecná X          
Kulík říční   X        
Labuť velká   X        
Ledňáček říční   X   X    
Linduška lesní   X        
Luňák červený   X X      
Lyska černá X          
Lžičák pestrý   X   X    
Mlynařík dlouhoocasý X          
Morčák velký   X X      
Moták pochop X       X  
Moudivláček lužní X       X  
Orlovec říční   X X      
Ostříž lesní   X   X    
Pěnice černohlavá X          
Pěnice hnědokřídlá X          
Pěnice pokřovní X          
Pěnice slavíková X          
Pěnkava jikavec   X        
Pěnkava obecná X          
Pěvuška modrá X          
Pisík obecný   X   X    
Polák chocholačka X          
Polák velký X          
Poštolka obecná X          
Potápka černokrká   X     X  
Potápka malá X       X  
Potápka roháč X       X  
Racek bělohlavý   X        
Racek chechtavý   X        
Racek malý   X        
Rákosník obecný X          
Rákosník proužkovaný X          
Rákosník velký X     X   4 páry
Rákosník zpěvný X          
Rehek domácí   X        
Rehek zahradní   X        
Rorýs obecný   X     X  
Rybák bělokřídlý   X        
Rybák černý   X X      
Rybák obecný   X   X    
Sedmihlásek hajní X          
Skřivan polní X          
Slavík modráček středoevropský   X   X    
Slavík obecný X       X  
Slípka zelenonohá X          
Sojka obecná X          
Sokol stěhovavý   X X      
Stehlík obecný X          
Straka obecná X          
Strakapoud malý X          
Strakapoud velký X          
Strnad obecný X          
Strnad rákosní X          
Strnad severní   X        
Střízlík obecný X          
Sýkora babka X          
Sýkora koňadra X          
Sýkora modřinka X          
Sýkora úhelníček   X        
Šoupálek krátkoprstý   X        
Špaček obecný X         nocoviště
Ťuhýk obecný X       X  
Ťuhýk šedý   X     X  
Včelojed lesní   X   X    
Vlaštovka obecná   X     X nocoviště
Vodouš kropenatý   X   X    
Volavka bílá   X   X    
Volavka popelavá   X        
Vrabec polní X          
Zrzohlávka rudozobá   X   X    
Zvonek zelený X          
Zvonohlík zahradní X          
Žluna zelená X          
Žluva hajní X     X    

Celkem

65

66

9

23

20