Slatina je vypuštěna – přípravy revitalizace

03.11.2014 21:00

Slatina je z velké části vypuštěna, aby mohly během podzimu a zimy proběhnout dlouho připravované revitalizační práce jejího okolí.

V louce u východního břehu je souběžně se silnicí na Dubeč vysekán přibližně jeden a půl metru široký pruh, který tvoří přibližnou hranicí budoucího pásma clonné zeleně. V tomto vysekaném pásu bude postavena lesní oplocenka a výsadba porostu bude provedena v oplocence.

Přikládáme několik fotografií a bližší informace o revitalizaci najdete v rubrice Revitalizace.

Pohled z cyklostezky v místě vtoku