Vítání ptačího zpěvu na Slatině 10. 5. 2014

16.05.2014 20:58

V sobotu 10.5.2014 se uskutečnila opět na březích Slatiny a v jejím okolí akce pro veřejnost v rámci celorepublikového Vítání ptačího zpěvu pod záštitou ČSO a s podporou Městské části Praha – Dubeč. V hojném počtu cca 50 lidí (včetně 10 dětí) jsme se nejdříve z místa srazu v Dubči vydali na procházku za hlasy ptáků. Cesta vedla uličkami Dubče, kde jsme poslouchali a pozorovali druhy ptáků běžně se vyskytující v blízkosti lidských obydlí. Jaro je v plném proudu, ptáci hnízdí a my měli spoustu příležitostí je pozorovat jak při zahřívání vajec či mláďat, tak při shánění potravy pro drobotinu. Dále naše cesta vedla ven ze zástavby na polní cestu, kde nás vítal všudypřítomný zpěv skřivanů polních, a dále k zahrádkářské kolonii. Překvapením pro nás byl samec bělořita šedého, který posedával na balících slámy na poli. Ukázal se i pár ťuhýků obecných, z křovin a ovocných stromů zpívaly pěnice. Než jsme došli ke Slatině, ozval se i nádherný zpěv prvního slavíka obecného (poslechněte si nahrávku jeho „kolegy“ z východního břehu Slatiny). V rákosinách Slatiny jsme měli příležitost naslouchat zpěvu rákosníků, strnada rákosního, z okolních luk se ozývala cvrčilka zelená. Na hladině se nám předváděli vodní ptáci obvyklí pro Slatinu, zejména potápky roháči se svými svatebními tanci, poláci velcí, kachny divoké, slípky zelenonohé a lysky černé, pár labutí, z litorálu se ozývala potápka malá. V okolí nádrže se ozývaly kukačky svým typickým voláním.

 

Na východním břehu nás již čekali kolegové ornitologové u odchytových sítí. Následovala oblíbená ukázka odchycených ptáků. Předvedli nám 9 druhů ptáků, nechyběli vlaštovky obecné a špačci obecní, pro které je Slatina významným nocovištěm, dále dva druhy rákosníků, strnad rákosní, dva zástupci sýkorovitých a budníček menší. Vyvrcholením ukázky byli dva samci kukačky obecné! Na závěr si měli všichni možnost prohlédnout i tři zástupce neopeřených obyvatel polního mokřadu na jižním břehu Slatiny – kuňky ohnivé, skokana skřehotavého a kropníka z čeledi potápníkovitých. Bylo opravdu na co koukat. Slatina se svým okolím nám opět ukázala, že je proč ji chránit!

Počasí nám letos opravdu přálo, sešli se naprosto úžasní účastníci, atmosféra byla parádní. Tak co víc si přát? Snad jen abychom se zase příští rok sešli a užili si Vítání ptačího zpěvu tak, jako letos. Posuďte, zda se nám trochu té pohody a radosti podařilo zachytit i v této FOTOREPORTÁŽI.

Fotografie: Lucie Nová a Martin Došlý