Vítání ptačího zpěvu na Slatině 11. 5. 2013

24.01.2014 19:09

Vítání ptačího zpěvu v Dubči

Dne 11. 5. 2013 proběhlo v Dubči pod patronátem České společnosti ornitologické VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU. Akce byla jednou z mnoha vycházek do probouzející se jarní přírody, které pro veřejnost organizují každoročně ornitologové po celé naší republice.

Na březích retenční nádrže Slatina a v jejím okolí se letos konala tato akce již po třetí, a to pod vedením V. Štancla, V. Osoby, L. Nové a M. Brožové. Toto místo je totiž jedna z nejvýznamnějších ornitologických lokalit na území Prahy a okolí.

Novinkou letošního roku bylo laskavé zajištění propagace akce ze strany Obecního úřadu Praha – Dubeč, což k naší radosti přineslo své výsledky. Nejen, že účast 43 nadšených včetně 8 dětí přerostla předchozí ročníky i přes nepříznivé počasí, ale s velkou radostí jsme přivítali právě nové tváře „domorodců“ z Dubče J. Vždyť kdo jiný by se měl přednostně dozvědět, poblíž jakého unikátního místa žije!

Akce proběhla ve dvou částech, víc jak polovina účastníků přišla v 8,00 hod. na sraz k autobusové zastávce Škola Dubeč a odtud jsme vyrazili na procházku po okolí Dubče směr Slatina. Cesta byla bahnitá, plná hlubokých louží, ale stateční účastníci vše překonali, dokonce včetně jedné rodiny s kočárkem.


kroužkování odchycených ptáků

Odměnou nám všem byla pozorování mnohých opeřenců, z těch vzácnějších jistě stojí za zmínku bramborníček hnědý či ťuhýk obecný. Prošli jsme zahrádkářskou kolonií, kde jsme měli možnost poslouchat zpěvu mnoha ptáků, největší zájem sklidil nádherný zpěv slavíka obecného či všudypřítomný zpěv skřivanů polních.  Na břehu retenční nádrže Slatina jsme se připojili k druhé skupině účastníků, kteří přišli rovnou k provizornímu přístřešku pánů ornitologů. Tam již čekalo překvapení v podobě zavěšených plátěných pytlíčků s živým obsahem. A mohla začít část akce, na kterou se jistě všichni moc těšili!

  
rákosník velký a rákosník obecný

Ukázka kroužkování odchycených ptáků, povídání o nich, ba i jemné doteky. A to cvakání fotoaparátů! Prostě setkání s těmito tvory opravdu zblízka. Odchytit se podařilo zástupce 10 druhů ptáků, účastníci měli skvělou příležitost spatřit zblízka všechny tři druhy našich vlaštovkovitých, 3 druhy rákosníků typické pro rákosiny Slatiny, ale třeba i nenápadného ptáčka pěvušku modrou, která žije tak skrytě, že ji málokdo zná.
Pro opravdové borce z řad účastníků byl na konec nachystán „zákeřný“ kvíz v určování ptačích hnízd a vajec.
Nu a závěrem snad jen, že se to sobotní ráno opravdu vydařilo. Krásný pocit jsme z něho měli my organizátoři a podle spokojených tváří a mnoha poděkování i Ti, pro které jsme tuto akci moc rádi chystali. Viděli nebo slyšeli jsme celkem 48 druhů ptáků, odchyceno bylo 71 jedinců. A déšť si dal „šlofíčka“ přesně po dobu akce, co víc si přát! A tak se už těšíme, až za rok uvidíme v květnu nejen staré známé tváře ale opět i nějaké nové.

Fotoreportáž z akce na :  https://slatinadubec.rajce.idnes.cz/Vitani_ptaciho_zpevu_Slatina_11._5._2013