Vítání ptačího zpěvu na Slatině 2018

17.05.2018 08:05

V sobotu 12.5.2018 se na březích Slatiny a v jejím okolí opět uskutečnila akce pro veřejnost v rámci celorepublikového Vítání ptačího zpěvu pod záštitou ČSO a s podporou Městské části Praha – Dubeč. Měli jsme štěstí na počasí, celé dopoledne svítilo slunce, bylo krásně. Na tradiční procházku od školy v Dubči jsme vyrazili v hojném počtu 60 účastníků včetně 14 dětí. Cestou na Slatinu jsme pozorovali mnohé ptačí druhy, naslouchali jejich zpěvu. Krásně se nám předvedli tři zástupci dravců – káně lesní, moták pochop a poštolka obecná. Z pěvců potěšili např. rehek zahradní, konopka obecná, zpívající slavík obecný. Asi největší radost nám pak udělal bramborníček hnědý či ťuhýk obecný. V rákosinách jsme mohli pěkně pozorovat zpívajícího samce rákosníka velkého. Ve starém sadu u Slatiny nás pak čekala ukázka odchycených ptáků a kroužkování. Podařilo se odchytit zástupce 20 druhů ptáků.
Asi největší radost z akce nám organizátorům přinesl velký zájem účastníků a zvláště těch nejmenších.
Fotografie z akce nejdete ZDE.