Vítání ptačího zpěvu na Slatině 9. 5. 2015

20.05.2015 20:22

V sobotu 9. 5. 2015 jsme se opět - již popáté - sešli na zastávce autobusu Škola Dubeč, abychom společně vyrazili na cestu za zpěvem ptačích obyvatel Dubče a retenční nádrže Slatiny v rámci celorepublikového Vítání ptačího zpěvu pořádaného pod záštitou ČSO. V naplánovaném čase srazu nás poněkud překvapil prudký déšť, ale šťastně jsme ho přečkali schovaní pod přístřeškem autobusové zastávky a asi za čtvrt hodiny jsme mohli vyrazit pod vyjasňující se oblohu.  Byla nás pěkná partička 33 milovníků přírody včetně 4 dětí. Hned v Dubči jsme měli příležitost naslouchat i pozorovat běžné ptačí druhy vyskytující se v blízkosti lidských obydlí (kos černý, drozd zpěvný, špaček obecný, hrdlička zahradní, vrabec domácí aj.). Zahrady jich byly plné.


Porovnejte slavíka obecného a slavíka modráčka

Zvolili jsme tradiční cestu k zahrádkářské kolonii nad nádrží Slatina poněkud rozbahněnou polní cestou. Nad řepkou olejnou poletovali a zpívali z plna hrdla skřivani polní, lovil tady samec motáka pochopa.  Z keřů kolem cesty zpívali strnadi obecní  - kanárci našich polí. Z křovin a korun stromů v zahrádkách se ozýval zpěv pěnic, drobných budníčků menších či mlynaříků obecných. Samozřejmě nechyběly hojné sýkory ani špačci. Prostě obvyklé hemžení, které může vidět na takovém místě každý jen trochu pozorný návštěvník. My tentokrát trasu okolo zahrádek trochu zkrátili, abychom se vyhnuli nejhoršímu bahnu a namířili kratší cestou k hrázi Slatiny. Čekal nás tu pohled na z velké části vypuštěnou nádrž, na březích rozsáhlé stopy po probíhajících pracích na revitalizaci nádrže a jejího nejbližšího okolí. Přestože zde dokonce i o víkendu pracovaly bagry, na odkrytém bahnitém dně nádrže a v mělkých tůních to žilo. Z bahňáků jsme viděli čejky chocholaté, pisíka obecného, vodouše bahenní a kulíky říční. Z rákosin se ozýval zpěv rákosníků a strnadů rákosních. Zamířili jsme k panelové cestě vedoucí doprostřed nádrže, kde si vybudovali stanoviště pánové kroužkovatelé. Vyslechli jsme z úst nejpovolanějších informace o probíhající revitalizaci nádrže a okolí, o změnách ve výskytu některých ptačích druhů, které přineslo vypuštění Slatiny a probíhající práce.  Zejména hojná pozorování zástupců skupiny bahňáků v posledních měsících jsou přímým důsledkem vypuštění Slatiny.


Slavík modráček

Po troše povídání došlo na ukázku odchycených kroužkovaných ptáků. Obrovským zážitkem pro naprostou většinu přítomných bylo spatřit z bezprostřední blízkosti vodouše bahenního či kulíka říčního.  Podařilo se odchytit 3 druhy rákosníků, dokonce i dva samce slavíka modráčka, kteří se na území Prahy vyskytují jen vzácně. Nechyběli strnadi rákosní i obecní, slavík obecný a další běžné druhy.  Fotoaparáty cvakaly, za nimi usměvavé tváře … :-).
Po vypuštění všech ptáků se mohli přítomní zúčastnit soutěže v poznávání ptačích stop, která pro ně byla nachystána na východním břehu Slatiny. Nutno říct, že zúčastnění ukázali značné znalosti :-).
Po soutěži se začali účastníci rozcházet, někteří však ještě zůstali a pozorovali dění na bahnech.  Ti, co zůstali déle, nelitovali. V poledne se podařilo do sítí chytit ještě dva samce kukačky obecné a straku obecnou. A tak měli možnost obdivovat ještě tyto krásné ptáky.


Vodouš bahenní

Akce skončila a snad to nebude příliš troufalé, když řeknu, že nebylo nespokojených :-). Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší FOTOREPORTÁŽI.
A jako každý rok už jen dodám: „Těšíme se na Vás opět za rok!“