Zajímavé odchyty konce léta na Slatině

17.09.2014 18:35

bukáček malý
cvrčilka slavíková
ledňáček říční

Při večerním odchytu nocujících vlaštovek byl na Slatině 17. 8. 2014 odchycen a kroužkován bukáček malý (Ixobrychus minutus). Odchycena byla adultní samice.
Bukáček malý je naše nejmenší volavka a hnízdo si staví v rákosí, nevysoko nad vodní hladinou,uprostřed rákosového trsu. Zimovat odlétá do Afriky. Pro jeho rapidní úbytek je zařazen do kriticky ohrožených druhů. Na Slatině jde o nejvzácnějšího hnízdiče a Slatina je zřejmě jediným místem na území Velké Prahy i celého okolí, kde každoročně pravidelně hnízdí jeden pár těchto velmi vzácných ptáků.
V průběhu letošního roku 2014 byl na Slatině v hnízdní době několikrát pozorován vizuálně a ještě častěji i jeho hlasové projevy, což svědčí o tom, že zde zřejmě v roce 2014 opět hnízdil.

Bukáček menší (Ixobrychus minutus)

30. 8. 2014 a 13. 9. 2014 byla odchycena cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides). V obou případech šlo o juv. jedince.
Cvrčilka slavíková je naší nejvzácnější cvrčilkou, žije jako další dva druhy našich cvrčilek (cvrčilka zelená a cvrčilka říční) velmi skrytým životem a spíše než ji vidět, je možno zaznamenat její monotónní, cvrčivý zpěv. Hnízdním prostředím jsou pro ni rozsáhlejší rákosiny a její zimoviště leží až v tropické Africe. Je zařazena mezi ohrožené druhy a na Slatině každým rokem hnízdí 1 až 2 páry. Slatina pro ni pravidelně slouží i jako tahová zastávka.
V letošním roce byl z rákosových porostů v hnízdní době zaznamenáván její cvrčivý zpěv a lze předpokládat, že zde opět hnízdil min. jeden pár těchto nenápadných ptáků.

30. 8. 2014 odchycen a kroužkován ledňáček říční (Alcedo atthis), juvenilní jedinec.
Ledňáček říční známý svým krásným opeřením, je zařazen mezi silně ohrožené druhy. Na Slatině nemá možnost hnízdění, chybí mu zde vysoké svislé břehy, ve kterých si vyhrabává hnízdní nory. Poměrně často ale na Slatině loví a zvláště koncem léta jsou zde pravidelně odchytáváni mladí jedinci při jejich rozletu z hnízdních lokalit do širšího okolí. Jeho nejbližším hnízdištěm jsou zřejmě vysoké břehy Říčanského potoka u Podleského rybníku nedaleko od Slatiny.