Slatina nocoviště

Slatina je také důležitým nocovištěm pro některé druhy ptáků. Pravidelně zde nocují vlaštovka obecná, břehule říční, špaček obecný a na tahu občas konipas luční. Tito ptáci nocují hromadně v početných hejnech, nejčastěji právě v rákosových porostech okolo vodních ploch. Velké množství nocujících jedinců a špatně přístupné rákosové porosty jim zajišťují bezpečnost před predátory.

Večerní slatina

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

je u nás jedním z nejznámějších a nejpopulárnějších druhů ptáků vůbec. V posledních letech jich bohužel hodně ubylo a patří do kategorie "ohrožený druh". Po vyhnízdění až do jejich odletu na zimoviště v Africe se dospělé vlaštovky a jejich tohoroční vzletná mláďata každý podvečer z okolí sletují a spojují do více či méně početných hejn, ve kterých společně nocují u některých rybníků v bezpečí rozlehlých rákosin. Slatina je zřejmě jejich jediným nocovištěm v Praze a každým rokem zde pravidelně nocuje až 1000 vlaštovek.
Odchytem ptáků na nocovišti se zjišťují důležitá data o pohybu vlaštovek z jednotlivých hnízdišť, na kterých jsou pravidelně kroužkována mláďata ještě na hnízdech, viz www.birdlife.cz/index.php?ID=2084.  

Břehule říční (Riparia riparia)

je další zástupce vlaštovkovitých a stejně jako vlaštovka obecná, tak i ona je zařazena do kategorie ohrožený druh. I u nich je v posledních letech zaznamenán značný úbytek početnosti, související s mizením jejich hnízdních lokalit. Břehule velmi často nocují společně s vlaštovkami ve smíšených hejnech. Na Slatině nocuje břehulí cca do 40 jedinců. V roce 2013 také poprvé zahnízdily ve větším množství (cca 100 hnízdních nor) na hranici sledovaného území.

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

je u nás jedním z nejběžnějších druhů ptáků. Na Slatině koncem léta nocuje až cca 30 tisíc špačků! V podvečer se slétávají hejna ze širokého okolí a mnohdy předvádějí nad Slatinou velkolepá představení. Hejna se spojují a zase rozdělují, vytváří různé obrazce na obloze se zapadajícím sluncem a do toho se ozývá všudypřítomné štěbetání a šum jejich křídel.

Pro ilustraci, jak může vypadat takové špaččí představení, přikládáme odkaz na video. Nám se zatím takové natočit na Slatině nepodařilo.

Konipas luční (Motacilla flava)

je pro Prahu poměrně vzácný druh a je zařazen do kategorie „silně ohrožený druh“ Jeho hnízdním prostředím jsou nejčastěji vlhké louky v okolí rybníků, okraje rákosin apod. Jeho hnízdění na Slatině zatím pozorováno nebylo, ale v období jarního i podzimního tahu se zde objevuje. V této době občas v rákosových porostech také nocuje, řádově v desítkách jedinců.

Oživlé nocoviště

30.3.2014 při kontrole Slatiny za soumraku jsme pozorovali min. 9000 špačků obecných zapadajících do rákosu k nocování po patřičném tanci nad nádrží. Milým překvapením byl přílet pěti vlaštovek obecných, z nichž 2 samce se podařilo okroužkovat. Jedná se o první letošní záznam vlaštovek na lokalitě.

Jaro na Slatině

Při naší podvečerní návštěvě Slatiny dne 22.2.2014 nás čekala krásná podívaná v podobě rejů cca dvoutisícového hejna špačků, kteří se chystali zapadnout do rákosí k nocování. Jak milé po zimě bez těchto švitořivých krasavců!