Zajímavá pozorování

Vzácná návštěva – bukač velký

Opět po třech letech se na Slatině objevila vzácná návštěva - bukač velký. Pozorovatelé ho hlásí od 5. 5. 2016. Ozývá se charakteristickým hlasem, můžete si ho poslechnout v doprovodu žabího orchestruVolavka červená

24. 5. 2014 byla na Slatině pozorována hned dvěma pozorovateli volavka červená (Ardea purpurea). Jedná se o velmi výjimečné pozorování pro oblast Prahy i celého Středočeského kraje. Volavka červená patří mezi kriticky ohrožené druhy


Rybák dlouhoocasý na Slatině

13. 5. 2014 Denis Matthey na Slatině pozoroval a zdokumentoval rybáka dlouhoocasého (Sterna paradisaea) při lovu. Jedná se o druh, který na území ČR nehnízdí, pouze velmi vzácně protahuje. Podle faunistické databáze


Jarní tah vodních druhů ptáků je v plném proudu 

Slatina je pravidelně využívanou tahovou zastávkou pro vodní druhy ptáků v období jejich tahu. 8.3.2014 bylo na vodní hladině Slatiny zjištěno v odpoledních hodinách cca 130 ex. různých druhů kachen a potápky roháči.

Racek malý na Slatině

Dne 30.11.2013 byl pozorován na Slatině racek malý (Larus minutus), pravděpodobně na krátké tahové zastávce. Jedná se o drobného racka (cca 2/3 racka chechtavého), který se vyskytuje na území České republiky řídce na tahu.


Bahňáci na tahu

Dne 28. 10. 2013 bylo na podmáčeném poli u Slatiny pozorováno minimálně 17 bekasin otavních (Gallinago gallinago). Jedná se o středně velkého bahňáka s nápadně dlouhým zobákem a pruhovanou hlavou a zády.

Pozorování bukače velkého na Slatině 6.10.2013

Dne 6.10.2013 byl na Slatině pozorován BUKAČ VELKÝ (Botaurus stellaris), viz https://birds.cz/avif/obsdetail.php?obs_id=349804. Jedná se zřejmě o jedince na tahové zastávce.