Zjištěné druhy (k 31. 12. 2016)

Od roku 2010 bylo na Slatině zaznamenáno již 169 druhů ptáků, z čehož u 70 druhů zde bylo potvrzeno i hnízdění !! 65 druhů ptáků vyskytujících se na lokalitě je zařazeno do zvláště chráněných druhů. V této rubrice najdete tabulku s kompletním výčtem pozorovaných druhů ptáků a také tabulku zvláště chráněných druhů v kategoriích dle míry ohrožení (vyhláška 395/1992 Sb.) s upřesňujícími údaji o výskytu jednotlivých druhů na lokalitě.
Všechny zjištěné druhy ptáků byly pozorovány na území v bezprostřední blízkosti Slatiny vyznačeném na mapce.

Mapka lokality