Úvod

Potápka roháč
Potápka roháč (Podiceps cristatus) – pro Slatinu typický pták

Retenční nádrž Slatina a její okolí je jedna z nejcennějších ornitologických lokalit v Praze. Je významným hnízdištěm vzácných druhů ptáků vázaných na litorální porosty, tahovou zastávkou mnoha druhů ptáků a v neposlední řadě i tradičním nocovištěm především vlaštovek, břehulí a špačků.

Na těchto stránkách jsou průběžně soustřeďovány všechny informace o Slatině.
Dozvíte se zde, co se na ní děje, zjištěné druhy živočichů, hlavně ptactva, výsledky kroužkování, výsledky jednání s úřady o její ochraně, akce konané pro veřejnost atd. Všechny tyto informace jsou zde soustřeďovány za tím účelem, aby mohly být pružněji využívány pro ochranu tohoto v rámci Prahy unikátního území.

Tyto stránky založila a provozuje skupina členů České společnosti ornitologické, kterým není osud Slatiny lhostejný, a proto založili pracovní skupinu pro ochranu Slatiny. Provádějí zde průběžně již několik let ornitologický průzkum a kroužkování, sbírají veškeré informace o lokalitě, které pak využívají při jednání s dotčenými úřady ve věci ochrany Slatiny.

Všechny návštěvníky těchto stránek prosíme o laskavé zasílání informací a fotodokumentace všeho dobrého i špatného, co se na Slatině a v jejím okolí děje na kontakty uvedené na těchto webových stránkách. Takové informace mohou totiž velmi významně přispět k její ochraně a při různých jednáních s úřady o budoucnosti Slatiny jsou často rozhodující. Tyto informace budou v případě potřeby samozřejmě použity pouze s Vaším souhlasem a se zachováním autorského práva.

Děkujeme a věřte, že Slatina si to plně zaslouží !!

Slatina u přítoku