Pracovní skupina pro ochranu Slatiny

Tyto stránky vytvořili a spravují lidé, kteří se snaží v rámci svých možností aktivně podílet na ochraně Slatiny. Shromažďují veškeré informace týkající se lokality a snaží se o zviditelnění území jako významné ptačí lokality v očích veřejnosti a úřadů. Na sledování výskytu jednotlivých druhů ptáků se samozřejmě podílejí další lidé, kteří Slatinu navštěvují a údaje ze svých pozorování sdílejí s ostatními na faunistické databázi ČSO. Díky tomu se dlouhodobě daří zajistit dostatek podkladů pro jednání s úřady v zájmu ochrany území. 

Vít Štancl
je vedoucím skupiny. Již více než tři roky se snaží o ochranu Slatiny, jedná v této věci s úřady, připravuje podklady k těmto jednáním. Provádí odchyty ptáků na lokalitě, zejména nocujících vlaštovek.
Lucie Nová
má na starosti přípravu akcí pro veřejnost, vedení komentovaných procházek lokalitou.
Vlastimil Osoba
se podílí na odchytech ptáků na lokalitě a organizování akcí pro veřejnost.
Michaela Brožová
se podílí na tvorbě a úpravách webových stránek. Pomáhá při akcích pro veřejnost, zpracovává reportáže z akcí.