O lokalitě

Slatina se nachází na katastrálním území městské části Praha - Dubeč (viz. mapka).
Původně je to retenční nádrž (plocha cca 9 ha) pro sběr povrchových vod a od doby jejího vybudování, se zde vytvořily bohaté litorální porosty tak, že působí dojmem přirozeného rybníku. Z velké části má mělké ploché dno a teprve od středu nádrže směrem k výpusti je uměle vybagrována hlubší část. To umožňuje, že porosty rákosu a orobince se mohou rozrůstat do veliké šíře směrem od břehu. Šíře těchto porostů podél břehů je cca 25 - 65 m. Tyto příznivé podmínky z ní učinily hnízdiště velmi vzácných druhů ptáků, vázaných na toto prostředí.

Na území celé Velké Prahy i v širokém okolí je to jediné hnízdiště, kde pravidelně hnízdí bukáček malý, cvrčilka slavíková, moudivláček lužní a v hnízdní době je tu občas slyšet bukač velký !! Dále zde každým rokem hnízdí např. cca čtyři páry rákosníka velkého, přibližně tři páry chřástala vodního, jeden až dva páry motáka pochopa a další a další druhy. Byl zde např. pozorován i chřástal malý, další kriticky ohrožený druh.

S navazující loukou, podmáčeným polem a starým sadem, se ze Slatiny stala i významná tahová zastávka pro další velmi vzácné druhy ptáků. Jeřáb popelavý, ostralka štíhlá, lžičák pestrý, orlovec říční, volavka bílá, chřástal polní, rybák černý, rybák bělokřídlý, racek malý, racek bělohlavý, slavík modráček středoevropský, krutihlav obecný a další… Každým rokem také slouží jako tradiční nocoviště pro vlaštovky obecné, břehule říční, konipasy luční a špačky obecné.

Přítomností již existujících nedalekých rybníků Dolnopočernický a Lítožnice se tak vytvořila soustava větších vodních ploch, svojí důležitostí jediná na území celé Prahy, která v posledních letech umožňuje pravidelné hnízdění výše uvedených druhů vázaných na toto prostředí.   

V minulých letech bohužel došlo k přetnutí rozlehlých rákosových porostů v jejich nejcennější části na r. Dolnopočernickém pražským okruhem a toto území značně ztratilo na hodnotě. Neustálá přítomnost hluku, osvětlení atd. způsobila, že z Dolnopočernického ryb. do této doby zde hnízdící vzácné druhy ptáků jako z posledního místa v Praze vymizely (cvrčilka slavíková, moudivláček lužní, rákosník velký atd.) V posledních letech však začala Slatina nahrazovat toto v minulosti důležité hnízdiště a vzácné druhy vázané na litorální porosty v minulých letech v Praze již nehnízdící, opět začaly hnízdit právě na Slatině, která jim to umožňuje. A Slatina a její nejbližší okolí tím každým rokem získává na svojí hodnotě a v posledních letech se stává jednou z nejvýznačnějších ornitologických lokalit v Praze.


 

Slatina na ČT2

21.05.2014 20:19
Dne 18.5.2014 byla v pořadu „Chcete mě” odvysílána reportáž o Slatině, která byla natočena 30.4.2014 přímo na březích Slatiny. Záznam můžete shlédnout v archivu ČT.