Odchyt

Na Slatině je již několik let pravidelně prováděn odchyt a kroužkování ptactva pro Národní muzeum Praha. V tomto oddíle budou průběžně doplňovány informace o některých ze zajímavějších odchytů a výsledky kroužkování.