Cesta nebude !!!

10.03.2014 20:37

Magistrátem je potvrzeno, že veřejná cesta mezi cyklostezkou a starým sadem nebude !!!

Nejproblematičtější věcí v magistrátem připravovaném projektu revitalizace okolí Slatiny byla veřejná cesta, která měla být vedena od cyklostezky ke starému sadu. Přes potok by se přešlo lávkou, cesta by vedla ke starému sadu, přetínala by polní mokřad a od sadu pokračovala k silnici na Dubeč. Tato část projektu revitalizace byla připomínkována a za účasti odpovědných úředníků magistrátu a osob provádějících jednotlivé průzkumy (botanický - D. Hrčka, ornitologický - V. Štancl, batrachologický - K. Kerouš) byla projednávána přímo v terénu na Slatině, kde byly předneseny tyto skutečnosti:

  • V polním mokřadu a jeho těsném okolí byl v řádu desetitisíců zjištěn kyprej yzopolistý, rostlina uvedená v červeném seznamu rostlin ČR.
  • Z hlediska ornitologického se na jihozápadním břehu jedná o nejcennější partie Slatiny. V případě realizace veřejné cesty dojde k neúměrnému navýšení návštěvnosti těchto míst a s tím souvisejícího rušení ptactva. Polní mokřad na tahu využívají bahňáci.
  • Mokřad poměrně hojně využívají k rozmnožování obojživelníci, především kuňka obecná.

Magistrát k těmto okolnostem přihlédl a od realizace cesty ustoupil, žádná zde nepovede !! Koncem ledna již byla odstraněna i stávající provizorní lávka (viz. foto). Toto rozhodnutí je po zrušení záměru výstavby lanovky pro vodní lyžování zřejmě druhým nejzásadnějším rozhodnutím ve prospěch Slatiny z ohledu ochrany přírody!!