Seznam všech druhů ptáků zjištěných na Slatině a v nejbližším okolí od roku 2010 (aktualizováno k 31. 12. 2016)

09.11.2013 22:53

 

druh hnízdění tah, zimování zvláštně chráněný druh poznámka
Bažant obecný X      
Bekasina otavní   X x  
Bělořit šedý   X x  
Bramborníček černohlavý X   x  
Bramborníček hnědý X   x  
Brhlík lesní X      
Brkoslav severní   X x  
Břehule říční X   x nocoviště
Budníček lesní   X    
Budníček menší X      
Budníček větší X      
Bukač velký   X X v hn. době
Bukáček malý X   X  
Cvrčilka říční X      
Cvrčilka slavíková X   x  
Cvrčilka zelená X      
Čečetka tmavá   X    
Čečetka zimní   X    
Čejka chocholatá X      
Červenka obecná X      
Čírka modrá   X x  
Čírka obecná   X x  
Čížek lesní   X    
Datel černý   X    
Dlask tlustozobý X      
Drozd brávník   x    
Drozd cvrčala   x x  
Drozd kvíčala   X    
Drozd zpěvný X      
Dudek chocholatý   X x  
Havran polní   X    
Hohol severní   X x  
Holub domácí   X    
Holub doupňák   X x  
Holub hřivnáč X      
Hrdlička zahradní X      
Husa běločelá          x    
Husa velká   X    
Husice liščí   X    
Husice nilská   x    
Hvízdák euroasijský   X    
Hýl obecný   X    
Chřástal malý   X X  
Chřástal polní   X x  
Chřástal vodní X   x  
Jeřáb popelavý   X X  
Jespák bojovný   X    
Jespák obecný   X    
Jiřička obecná   X    
Kachna divoká X      
Kalous ušatý X      
Káně lesní   X    
Koliha malá       x    
Konipas bílý X      
Konipas citrónový   x   2015, zřejmě jeho první zjištění v Praze!!! uznáno FK
Konipas horský   X    
Konipas luční   X x nocoviště
Konopka obecná X      
Kopřivka obecná   X x  
Kormorán velký   X X  
Koroptev polní X   x  
Kos černý X      
Krahujec obecný   X x  
Králíček obecný   X    
Králíček ohnivý   x    
Krkavec velký   X x  
Krutihlav obecný   X x  
Křepelka polní X   x  
Křivka obecná       x    
Kukačka obecná X      
Kulík říční x      
Kvakoš noční       x x  
Labuť velká X      
Ledňáček říční   X x  
Lejsek bělokrký   X    
Lejsek černohlavý   X    
Lejsek šedý   X x  
Linduška horská   x x  
Linduška lesní   X    
Linduška luční   X    
Linduška rudokrká   x    
Linduška úhorní   x x  
Luňák červený   X X  
Lyska černá X      
Lžičák pestrý   X x  
Mlynařík dlouhoocasý X      
Morčák velký   X X  
Moták pochop X   x  
Moudivláček lužní X   x  
Orlovec říční   X X  
Ostralka štíhlá   X X  
Ostříž lesní   X x  
Pěnice černohlavá X      
Pěnice hnědokřídlá X      
Pěnice pokřovní X      
Pěnice slavíková X      
Pěnkava jikavec   X    
Pěnkava obecná X      
Pěvuška modrá X      
Pisík obecný   X x  
Polák chocholačka X      
Polák kaholka   x    
Polák malý   x x  
Polák velký X      
Poštolka obecná X      
Potápka černokrká   X x  
Potápka malá X   x  
Potápka roháč X   x  
Potápka rudokrká   x x  
Potápka žlutorohá   x    
Racek bělohlavý   X    
Racek bouřní    X    
Racek chechtavý   X    
Racek malý   X    
Rákosník obecný X      
Rákosník proužkovaný X      
Rákosník velký X   x 4 páry
Rákosník zpěvný X      
Rehek domácí   X    
Rehek zahradní   X    
Rorýs obecný   X x  
Rybák bělokřídlý   X    
Rybák černý   X X  
Rybák dlouhoocasý   X    
Rybák obecný   X x  
Sedmihlásek hajní X      
Skřivan polní X      
Slavík modráček středoevropský x   x  
Slavík obecný X   x  
Slípka zelenonohá X      
Slučka malá   x    
Sojka obecná X      
Sokol stěhovavý   X X  
Stehlík obecný X      
Straka obecná X      
Strakapoud malý X      
Strakapoud velký X      
Strnad luční   X X  
Strnad obecný X      
Strnad rákosní X      
Strnad severní   X    
Strnad zahradní   X X  
Střízlík obecný X      
Sýkora babka X      
Sýkora koňadra X      
Sýkora modřinka X      
Sýkora úhelníček   X    
Šoupálek dlouhoprstý   x    
Šoupálek krátkoprstý   X    
Špaček obecný X     nocoviště
Ťuhýk obecný X   x  
Ťuhýk šedý   X x  
Včelojed lesní   X x  
Vlaštovka obecná   X x nocoviště
Vodouš bahenní   X    
Vodouš kropenatý   X x  
Vodouš rudonohý   X X  
Vodouš šedý   x    
Vodouš tmavý   x    
Volavka bílá   X x  
Volavka červená   X X  
Volavka popelavá   X    
Vrabec polní X      
Vrána obecná   x    
Zrzohlávka rudozobá   X x  
Zvonek zelený X      
Zvonohlík zahradní X      
Žluna zelená X      
Žluva hajní X   x  
Celkem 70 99 65