Seznam druhů ptáků zjištěných na Slatině a v nejbližším okolí v letech 2010 – 2011

21.10.2013 20:19

 

 

 

 

Druh

Hnízdění

Pozorování

tah

  Zvláště chráněné druhy

 Pozn.

Kriticky

ohrož.

Silně

ohrož.

Ohrož.

Bažant obecný

X

 

 

 

 

 

Bekasina otavní

  

X

 

X

 

 

Bělořit šedý

 

X

 

X

 

 

Bramborníček černohlavý

 

X

 

 

X

 

Bramborníček hnědý

X

 

 

 

X

 

Brhlík lesní

X

 

 

 

 

 

Brkoslav severní

  

X

 

 

X

 

Břehule říční

 

X

 

 

X

nocoviště

Budníček lesní

  

X

 

 

 

 

Budníček menší

X

 

 

 

 

 

Budníček větší

X

 

 

 

 

 

Bukač velký

 

X

X

 

 

v hn. době

Bukáček malý

X

 

X

 

 

 

Cvrčilka říční

X

 

 

 

 

 

Cvrčilka slavíková

X

 

 

 

X

 

Cvrčilka zelená

X

 

 

 

 

 

Čečetka tmavá

 

X

 

 

 

 

Čečetka zimní

 

X

 

 

 

 

Čejka chocholatá

X

 

 

 

 

 

Červenka obecná

X

 

 

 

 

 

Čírka modrá

 

X

 

X

 

 

Čírka obecná

 

X

 

 

X

 

Čížek lesní

 

X

 

 

 

 

Datel černý

 

X

 

 

 

 

Dlask tlustozobý

X

 

 

 

 

 

Drozd kvíčala

 

X

 

 

 

 

Drozd zpěvný

X

 

 

 

 

 

Dudek chocholatý

 

X

 

X

 

 

Havran polní

 

X

 

 

 

 

Hohol severní

 

X

 

X

 

 

Holub doupňák

 

X

 

X

   

Holub hřivnáč

X

 

 

 

 

 

Hrdlička zahradní

X

 

 

 

 

 

Husa velká

 

X

 

 

 

 

Hvízdák euroasijský

 

X

 

 

 

 

Hýl obecný

 

X

 

 

 

 

Chřástal malý

 

X

X

     

Chřástal polní

 

X

 

X

 

 

Chřástal vodní

X

 

 

X

 

 

Jeřáb popelavý

 

X

X

 

 

 

Jespák obecný

 

X

 

 

 

 

Jiřička obecná

 

X

 

 

 

 

Kachna divoká

X

 

 

 

 

 

Kalous ušatý

X

 

 

 

 

 

Káně lesní

 

X

 

 

 

 

Konipas bílý

X

 

 

 

 

 

Konipas luční

 

X

 

X

 

nocoviště

Konopka obecná

X

 

 

 

 

 

Kopřivka obecná

 

X

 

 

X

 

Kormorán velký

 

X

 

 

X

 

Koroptev polní

X

 

 

 

X

 

Kos černý

X

 

 

 

 

 

Krahujec obecný

 

X

 

X

 

 

Králíček obecný

 

X

 

 

 

 

Krkavec velký

 

X

 

 

X

 

Křepelka polní

X

 

 

X

 

 

Kukačka obecná

X

 

 

 

 

 

Kulík říční

 

X

 

 

 

 

Labuť velká

 

X

 

 

 

 

Ledňáček říční

 

X

 

X

 

 

Linduška lesní

 

X

 

 

 

 

Luňák červený

 

X

X

 

 

 

Lyska černá

X

 

 

 

 

 

Lžičák pestrý

 

X

 

X

 

 

Mlynařík dlouhoocasý

X

 

 

 

 

 

Morčák velký

 

X

X

 

 

 

Moták pochop

X

 

 

 

X

 

Moudivláček lužní

X

 

 

 

X

 

Orlovec říční

 

X

X

 

 

 

Ostříž lesní

 

X

 

X

 

 

Pěnice černohlavá

X

 

 

 

 

 

Pěnice hnědokřídlá

X

 

 

 

 

 

Pěnice pokřovní

X

 

 

 

 

 

Pěnice slavíková

X

 

 

 

 

 

Pěnkava jikavec

 

X

 

 

 

 

Pěnkava obecná

X

 

 

 

 

 

Pěvuška modrá

X

 

 

 

 

 

Pisík obecný

 

X

 

X

 

 

Polák chocholačka

X

 

 

 

 

 

Polák velký

X

 

 

 

 

 

Poštolka obecná

X

 

 

 

 

 

Potápka černokrká

 

X

 

 

X

 

Potápka malá

X

 

 

 

X

 

Potápka roháč

X

 

 

 

X

 

Racek bělohlavý

 

X

 

 

 

 

Racek chechtavý

 

X

 

 

 

 

Racek malý

 

X

 

 

 

 

Rákosník obecný

X

 

 

 

 

 

Rákosník proužkovaný

X

 

 

 

 

 

Rákosník velký

X

 

 

X

 

4 páry

Rákosník zpěvný

X

 

 

 

 

 

Rehek domácí

 

X

 

 

 

 

Rehek zahradní

 

X

 

 

 

 

Rorýs obecný

 

X

 

 

X

 

Rybák bělokřídlý

 

X

 

 

 

 

Rybák černý

 

X

X

 

 

 

Rybák obecný

 

X

 

X

 

 

Sedmihlásek hajní

X

 

 

 

 

 

Skřivan polní

X

 

 

 

 

 

Slavík modráček středoevr.

 

X

 

X

 

 

Slavík obecný

X

 

 

 

X

 

Slípka zelenonohá

X

 

 

 

 

 

Sojka obecná

X

 

 

 

 

 

Sokol stěhovavý

 

X

X

 

 

 

Stehlík obecný

X

 

 

 

 

 

Straka obecná

X

 

 

 

 

 

Strakapoud malý

X

 

 

 

 

 

Strakapoud velký

X

 

 

 

 

 

Strnad obecný

X

 

 

 

 

 

Strnad rákosní

X

 

 

 

 

 

Strnad severní

 

X

 

 

 

 

Střízlík obecný

X

 

 

 

 

 

Sýkora babka

X

 

 

 

 

 

Sýkora koňadra

X

 

 

 

 

 

Sýkora modřinka

X

 

 

 

 

 

Sýkora úhelníček

 

X

 

 

 

 

Šoupálek krátkoprstý

 

X

 

 

 

 

Špaček obecný

X

 

 

 

 

nocoviště

Ťuhýk obecný

X

 

 

 

X

 

Ťuhýk šedý

 

X

 

 

X

 

Včelojed lesní

 

X

 

X

 

 

Vlaštovka obecná

 

X

 

 

X

nocoviště

Vodouš kropenatý

 

X

 

X

 

 

Volavka bílá

 

X

 

X

 

 

Volavka popelavá

 

X

 

 

 

 

Vrabec polní

X

 

 

 

 

 

Zrzohlávka rudozobá

 

X

 

X

 

 

Zvonek zelený

X

 

 

 

 

 

Zvonohlík zahradní

X

 

 

 

 

 

Žluna zelená

X

 

 

 

 

 

Žluva hajní

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

   65

   66

   9

   23

   20