Vítání ptačího zpěvu na Slatině 14. 5. 2016

02.07.2016 21:31

Letošní jarní vycházka za ptačími obyvateli Slatiny a okolí proběhla za rekordní účasti 70 účastníků včetně 15 dětí. Sluníčko nás provázelo celou obvyklou trasu – klidnými uličkami Dubče, přes pole k zahrádkářské kolonii nad Slatinou a pak po březích Slatiny.  Jako vždy jsme cestou pozorovali ptáky typické pro okolí lidských obydlí, pole a louky a zejména pak vodní ptáky na hladině Slatiny a ptáky obývající její rákosiny. Snažili jsme se poznávat ptáky podle jejich zpěvu, který je v tomto období namlouvání a obhajoby hnízdních okrsků slyšet ze všech stran. Za zmínku jistě stojí volání bukače velkého, které neušlo naší pozornosti. Jedná se o vzácného ptačího hosta pojmenovaného právě podle typického hlasu, kterým se ozývá z rákosin. Celkem jsme během vycházky slyšeli či viděli 54 druhů ptáků. A nutno říct, že mnozí z účastníků prokázali značné znalosti z ptačí říše.

Na hrázi Slatiny proběhla praktická ukázka měření průhlednosti vody pomocí Secchiho desky. Tímto jednoduchým způsobem se dá zjistit, zda rybník je vhodný pro některé druhy vodních ptáků, pro které je průhlednost vody základním předpokladem pro možnost obživy (např. pták roku 2015 – potápka černokrká).

Slatinu jsme obešli na její jižní břeh, cestou jsme měli možnost pozorovat výsledky loňské revitalizace nádrže, rákosem pomalu zarůstající zátoky a tůně. Na jižním břehu proběhla i ukázka odchycených obyvatel Slatiny, povídání o kroužkování ptáků a důležitosti informací z této činnosti získaných pro ochranu přírody. Podařilo se odchytit zástupce 16 druhů ptáků běžných pro Slatinu a její okolí. Asi největší zájem vzbudily kukačka obecná a dvě sojky obecné. Samozřejmě došlo na focení opeřených celebrit. V závěru nás seznámila pí Dobruská z kanceláře ČSO s kampaní Nature Alert za zachování právních předpisů na ochranu evropské přírody.

Více fotografií ve fotogalerii.

foto: G. Dobruská