Volavka červená

09.07.2014 14:38

24. 5. 2014 byla na Slatině pozorována hned dvěma pozorovateli volavka červená (Ardea purpurea). Jedná se o velmi výjimečné pozorování pro oblast Prahy i celého Středočeského kraje. Volavka červená patří mezi kriticky ohrožené druhy, v České republice hnízdí jen v počtu několika párů a řídce protahuje.

Volavka červená (Ardea purpurea) na Slatině