Seznam zvláště chráněných druhů ptáků zjištěných na Slatině a v jejím okolí od roku 2010 (aktualizováno k 31. 12. 2016)

29.12.2013 17:46

 

Vysvětlivky:
T ...
Z ...
H ...
L ...
N ...
tah
zimování
hnízdění
lov, sběr potravy
nocování

 

druh charakter výskytu poznámka
     
Kriticky ohrožené druhy - celkem 15 druhů
Bukač velký T 2010 několikrát zaznamenán v hnízdní době, 2013 zaznamenán v době podzimního tahu
Bukáček malý H každým rokem pravidelně hnízdí 1 pár
Chřástal malý T  
Jeřáb popelavý T pozorování 2 ex. na louce, jinak přelety v hejnech
Luňák červený T přelet jednotlivce
Morčák velký T ojediněle 1ex. jarní tah
Orlovec říční T,L několikrát pozorován na jarním tahu
Ostralka štíhlá T jarní tah, pozorovány 1 - 2 páry
Polák malý T 2016 zaznamenán na jarním i podzimním tahu
Rybák černý T,L nejčastěji jarní tah, max. pozorováno až 14 ex.
Sokol stěhovavý T přelet jednotlivce
Strnad luční T jarní tah, cca 8 ex.
Strnad zahradní T ojediněle zaznamenán na jarním tahu
Vodouš rudonohý T jednotlivec
Volavka červená T  
 
Silně ohrožené druhy - celkem 29 druhů
Bekasina otavní T nejčastěji podzimní tah, max. pozorováno až 17 ex. najednou
Bělořit šedý T pravidelně jarní tah, max. 2 ex.
Čírka modrá T nečastěji jarní tah, pravidelně do cca 5 ex.
Drozd cvrčala T  
Dudek chocholatý T několikrát zaznamenán 1 ex. na jarním tahu
Hohol severní T ojedinělá pozorování, max. 1pár
Holub doupňák T ojedinělé pozorování, jarní tah, 3 ex.
Chřástal polní T jarní tah, hlasové projevy na přilehlých loukách
Chřástal vodní H pavidelně hnízdí cca 3 páry
Konipas luční T,N nocování až cca 25 ex. v období tahu
Krahujec obecný L cca 2 ex. pravidelně loví nocující špačky
Krutihlav obecný T jarní tah 2 ex., podle chování zřejmě pár
Křepelka polní (H),T jarní tah, hlasové projevy na přilehlých loukách
Kvakoš noční T  
Ledňáček říční T,L lov, pravidelně pozorován i na podzimním tahu
Linduška horská T  
Linduška úhorní T  
Lžičák pestrý T nejčastěji jarní tah, pozorováno až 12 ex.
Ostříž lesní T přelet jednotlivce
Pisík obecný T 1 - 3 ex, pravidelně v období tahu
Potápka rudokrká T  
Rákosník velký H,T pravidelně hnízdí 4 - 5 párů
Rybák obecný T pouze jednotlivci
Slavík modráček středoevropský H,T pravidelně odchycen, kroužkován na tahu,
v r.2015 zde hnízdil (pravděpodobně 1. hnízdění v Praze!!)
Včelojed lesní T přelet jednotlivce
Vodouš kropenatý T 2-3 ex.pozorovány pravidelně na tahu 
Volavka bílá T,L jednotlivci, v době vypuštění nádrže až 5 ex. loví
Zrzohlávka rudozobá T ojediněle pozorován 1 pár, jarní tah
Žluva hajní H 1 pár hnízdění na okraji lesíku, SV břeh
 
Ohrožené druhy - celkem 21 druhů
Bramborníček černohlavý H,T hnízdí 1-2páry, pravidelně protahuje
Bramborníček hnědý H,T hnízdí cca 2páry, pravidelně protahuje
Brkoslav severní T,Z  
Břehule říční H,N,L hnízdění na hranici sledované lokality, pravidelné nocování až 40 jedinců
Cvrčilka slavíková H,T hnízdí 1-2páry, pravidelně odchycena, kroužkována na tahu
Čírka obecná T pravidelně na jarním i podzimním tahu do cca 10 ex.
Kopřivka obecná T pravidelně jarní tah, max. do 6 ex.
Koroptev polní H  
Krkavec velký T několikrát přelet jednotlivce
Kormorán velký L vyřazen ze zvláště chráněných druhů v roce 2013
Lejsek šedý T  
Moták pochop H,T pravidelně 1 - 2 páry hnízdí
Moudivláček lužní H,T hnízdění r. 2010, pravidelně odchyceno, kroužkováno několik ex. v období tahu
Potápka černokrká T ojediněle pozorován 1 ex. 
Potápka malá H,T min.1 pár hnízdí, v době tahu pozorováno až 8 ex.
Potápka roháč H min. 8 -10 párů hnízdí
Rorýs obecný L při zhoršení počasí /chladno, déšť/ je Sl. významným lovištěm, až cca 300 ex.
Slavík obecný H,T min. 2 páry pravidelně hnízdí
Ťuhýk obecný H,T min.1 pár pravidelně hnízdí 
Ťuhýk šedý Z pravidelně zimuje 1 ex. 
Vlaštovka obecná N,L pravidelně nocuje až 1000 ex.